Flyte med elva...

I minst fem hundre år har det blitt fløtet tømmer nedover Glomma mellom Sørumsand og Fetsund. Fram til driften ble nedlagt i 1985 var Bingen lenser og Fetsund lenser en viktig arbeidsplass for mange. 


Enkle tømmerflåter var et viktig framkomstmiddel da hele familier flyttet det de hadde av eiendeler fra Sørumsand og ned til jobb ved Fetsund lenser, men også til andre typer transport. Alt fra ved til husdyr har blitt fraktet på denne måten. Andre steder i landet har tømmerflåter også spilt en rolle i frakting av tømmer.

 

Nå kan du også få ta del i opplevelsen av å gli ned elva på en tømmerflåte hvor elva bestemmer tempoet!